Silverside, a.s.

Recenzia Silverside

  • O pôžičku môže žiadať dospelá osoba v zamestnaneckém pomere, spôsobilá na právne úkony
  • Predloženie identifikačného preukazu: občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz
  • Súhlasiť so spracovaním poskytnutých údajov

Rýchla žiadosť o pôžičku

Silverside, a.s.

Spoločnosť Silverside, a.s.

Spoločnosť Silverside a.s. je pomerne novým subjektom na slovenskom finančnom trhu. Do obchodného registra bola zapísaná v r. 2015 a následne v r.2016 splnila licenčné podmienky dané NBS a získala právo na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Silverside a.s. preferuje individuálny prístup ku klientom a disponuje vlastnou sieťou viazaných finančných agentov. Deklaruje tiež základné hodnoty vo svojej činnosti ako sú: transparentnosť, zodpovednosť, férové jednanie, rešpektovanie pravidiel hospodárskej súťaže a riadi sa prijatým Etickým kódexom spoločnosti.

Jej pôžičkové portfólio obsahuje produkty určené širokej verejnosti, sú to bezúčelové pôžičky, s možnosťou výberu sumy aj doby splatnosti podľa individuálnych potrieb žiadateľa. Spoločnosť skúma bonitu klienta, pôžičky poskytuje bez  poplatkov a na základe zmluvne dohodnutých podmienok.

Sídlo spoločnosti

Adresa: Bratislava Business Center 5, Plynárenská 7/B , 821 09 Bratislava

Pôžička je určená:

  • Pre tých žiadateľov, ktorí potrebujú urýchlene riešiť vzniknuté finančné problémy
  • Pre tých, ktorí ocenia individuálny prístup ku klientovi a tiež rýchly prísun prostriedkov na bankový účet
  • Pre všetkých, ktorí si chcú požičať bezpečne a slušne

Pôžička nie je určená:

  • Pre osoby, ktoré nemajú trvalý zdroj stabilného príjmu
  • Pre toho, kto si potrebuje požičať finančné prostriedky s výhodnejšou úrokovou sadzbou