Profily firiem

Všetky informácie o firmách poskytujúcich bankové a nebankové pôžičky.

Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Poštová banka, a . s. - 3
Adresa Dvořákovo nábrežie 4 , Bratislava 811 02

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky vo výške 100 € až 30 000 €,
 • Splatnosť 12 až 108 mesiacov
 • Pre zamestnancov a podnikateľov
 • Pôžičky a úvery bez účelové, bez poplatkov za vybavenie

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť o pôžičku môže podať len osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
 • K žiadosti musí byť predložený občiansky preukaz a doklad preukazujúci adresu trvalého pobytu ako napríklad faktúra za energie, za mobil, SIPO
 • Žiadateľ musí mať trvalý príjem zo zamestnaneckého pomeru, podnikateľskej činnosti alebo poberať dôchodok
 • Výpis z bankového účtu na meno žiadateľa.

O spoločnosti

Poštová banka pôsobí na slovenskom finančnom trhu už 21 rokov a s miliónom klientov patrí v oblasti retailu k najsilnejším bankovým subjektom v Slovenskej republike. Rozsiahla sieť pobočiek umožňuje klientom pohodlný prístup k štandardnej ponuke… Viac informácií o spoločnosti Poštová banka, a . s.

Požičajte si až 30 000 € s úrokom od 7,9 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy iService, a.s. - 5
Adresa Strakova 1, 811 01 Bratislava

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Veľkosť pôžičky od 500 € do 10 000 €
 • Doba splatnosti 3 mesiace až 5 rokov
 • Úrok od 4,4 % p. a. , priemerne 10 % p. a.

Podmienky pôžičky

 • Fyzická osoba spôsobilá na právne úkony
 • Vek nad 18 rokov
 • Trvalý pobyt na Slovensku
 • Platný preukaz totožnosti a výpis z bankového účtu za posledné 3 mesiace
 • Stály príjem, ktorý vyhovuje ratingovým kritériám

O spoločnosti

Žltý melón nie je banka ani nebanková spoločnosť, je to finančný portál fungujúci na princípoch kolektívneho požičiavania. Na slovenskom trhu pôsobí od r. 2012 a umožňuje ľuďom získať finančné prostriedky bezpečne a transparentne. Žltý… Viac informácií o spoločnosti iService, a.s.

Požičajte si až 10 000 € s úrokom od 4,4 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Hyperia s.r.o. - 5
Adresa Univerzitná 8498/25, Žilina 01008

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Rýchle a jednoduché vybavenie,
 • Pôžička v intervale od 100 € do 7 000 €,
 • Doba splatnosti do 84 mesiacov,
 • Bez skrytých poplatkov, bez účelová.

Podmienky pôžičky

 • O pôžičku môže žiadať dospelá osoba, s pobytom na Slovensku,
 • Vo vstupnom formulári uviesť celé meno a adresu, rodné číslo a kontakt na e-mail alebo telefón,
 • Súhlas so spracovaním poskytnutých údajov,
 • Stály príjem žiadateľa z pracovnej alebo podnikateľskej činnosti alebo príjem od štátu.

O spoločnosti

Služby pre pôžičkahneď.sk zabezpečuje online supermarket HyperFinancie.sk, ktorý vyhodnocuje pôžičky od bankových aj nebankových inštitúcií a ich porovnávaním a hodnotením umožňuje vybrať čo najvýhodnejšiu ponuku. K nesporným pozitívam v tomto… Viac informácií o spoločnosti Hyperia s.r.o.

Požičajte si až 7 000 € s úrokom od 22,42 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA - 5
Adresa Twin City, Karadžičova 2/A, 815 32 Staré Mesto, Slovensko

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky vo výške 2 000 € až 50 000 €
 • Doba splatnosti 6 až 96 mesiacov
 • Vybavenie úveru bez poplatkov a bez viazanosti
 • Fixné úrokové sadzby počas celej doby splácania Možnosť pripoistenia úveru

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť môže podať fyzická osoba , občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území
 • Musí byť vo veku 18 až 62 rokov
 • Príjem danej osoby musí byť zdaňovaný na území Slovenska
 • K žiadosti musí byť predložený občiansky preukaz a doklady o príjme, špecifikované podľa kategórie žiadateľa
 • Výpis z osobného bankového účtu žiadateľa za posledné dva mesiace

O spoločnosti

CETELEM SLOVENSKO a.s. je členom medzinárodnej bankovej skupiny BNP Paribas pôsobiacej v 30 krajinách sveta a v súčasnosti sa radí v tomto segmente trhu k európskej špičke, pričom na Slovensku poskytla počas svojej pôsobnosti už viac ako 1,2 milióna… Viac informácií o spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA

Požičajte si až 50 000 € s úrokom od 5,9 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Home Credit Slovakia a. s. - 5
Adresa Teplická 7434/147, Piešťany, 921 22

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky v rozsahu 400 € - 6 000 €
 • Doba splatnosti Flexibilná
 • Žiadne poplatky za vybavenie

Podmienky pôžičky

 • Plnoletá osoba
 • So stálym zdrojom príjmu
 • S trvalým bydliskom na území SR

O spoločnosti

Home Credit Slovakia a. s. je dlhoročným stabilným poskytovateľom nákupov na splátky a spotrebiteľských úverov rôzneho typu. Táto spoločnosť založená v roku 1999 poskytla na slovenskom finančnom trhu úvery za viac ako 200 miliónov eur. Je členom… Viac informácií o spoločnosti Home Credit Slovakia a. s.

Požičajte si až 10 000 € s úrokom od 19,9 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Silverside, a.s. - 4
Adresa Bratislava Business Center 5, Plynárenská 7/B , 821 09 Bratislava

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • O pôžičku môže žiadať dospelá osoba v zamestnaneckém pomere, spôsobilá na právne úkony
 • Predloženie identifikačného preukazu: občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz
 • Súhlasiť so spracovaním poskytnutých údajov

Podmienky pôžičky

 • O pôžičku môže žiadať dospelá osoba v zamestnaneckom pomere, spôsobilá na právne úkony
 • Predloženie identifikačného preukazu: občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz
 • Súhlasiť so spracovaním poskytnutých údajov
 • Stály príjem žiadateľa z pracovnej alebo podnikateľskej činnosti alebo príjem od štátu
 • Existencia osobného bankového účtu žiadateľa

O spoločnosti

Spoločnosť Silverside a.s. je pomerne novým subjektom na slovenskom finančnom trhu. Do obchodného registra bola zapísaná v r. 2015 a následne v r.2016 splnila licenčné podmienky dané NBS a získala právo na poskytovanie… Viac informácií o spoločnosti Silverside, a.s.

Požičajte si až 5 000 € s úrokom od 21 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Finzo OU - 5
Adresa Posti 30, Haapsalu 90504, Estónsko

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžička v intervale 50 € - 600 €
 • Doba splatnosti v rozsahu 1 – 24 mesiacov
 • Nutnosť registrácie
 • Zmluvný poplatok a poplatok do záručného fondu

Podmienky pôžičky

 • Fyzická osoba minimálne vo veku 21 rokov
 • Trvalé bydlisko žiadateľa je na území EÚ alebo Švajčiarska
 • Registrovanie na finančnom portáli
 • Osobný bankový účet
 • Dostatočná bonita žiadateľa

O spoločnosti

Spoločnosť FINZO OU je registrovaná v Estónsku, v zmluvách sa však riadi Obchodným zákonníkom SR. Jej internetový portál finzo.sk má za cieľ spojiť záujemcov o získanie úveru s poskytovateľmi pôžičiek. Portál teda priamo neposkytuje žiadne vlastné… Viac informácií o spoločnosti Finzo OU

Požičajte si až 600 € s úrokom od 20 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Friendly Finance Slovakia, s.r.o. - 5
Adresa Tallerova 2/4, 811 02 Bratislava, Slovensko

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Krátkodobé úvery od 50 € do 1 500 €
 • Doba splatnosti 7 – 31 dní
 • Pôžičky bez účelové, bez ručiteľa
 • Predĺženie doby splatnosti pôžičky je spoplatnené

Podmienky pôžičky

 • O pôžičku môže žiadať občan Slovenskej republiky alebo inej krajiny Európskej únie s trvalým pobytom na Slovensku
 • Vek žiadateľa minimálne 18 rokov
 • Registrácia na portáli Pôžičkomat.sk
 • Deklarovanie trvalého príjmu
 • Žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splátkami úverov od iných finančných inštitúcií

O spoločnosti

Pôžičkový portál Pôžičkomat .sk prevádzkuje nebanková spoločnosť Friendly Finance Slovakia, s.r.o., ktorá je členom medzinárodnej skupiny Friendly Finance Group. Uvedená spoločnosť patrí k osvedčeným poskytovateľom krátkodobých spotrebiteľských aj… Viac informácií o spoločnosti Friendly Finance Slovakia, s.r.o.

Požičajte si až 1 500 € s úrokom od 1 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy VÚB, a.s. - 4
Adresa Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Flexi pôžičky do 25 000 €,
 • Splatnosť 13 až 96 mesiacov,
 • Prostriedky na účte do 24 hodín od schválenia úveru,
 • Možnosť poistenia úveru,
 • Jednoduché a zrozumiteľné úverové podmienky.

Podmienky pôžičky

 • Fyzická osoba vo veku od 18 do 73 rokov,
 • Trvalý pobyt žiadateľa na území Slovenskej republiky,
 • Predložiť dva doklady totožnosti a doklad o príjme,
 • Žiadateľ musí byť minimálne 4 mesiace zamestnaný v súkromnej sfére alebo verejnej správe, prípadne byť SZČO s históriou.

O spoločnosti

Všeobecná úverová banka patrí medzi tri najväčšie bankové inštitúcie na Slovensku, má približne 30 % podiel na finančnom trhu a viac než 1, 3 milióna klientov. Má zastúpenie po celom Slovensku formou retailových pobočiek, obchodných a klientských… Viac informácií o spoločnosti VÚB, a.s.

Požičajte si až 25 000 € s úrokom od 6,9 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy ZUNO BANK AG - 4
Adresa Einsteinova 23, Bratislava 851 01

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Online bankové pôžičky
 • Interval výšky pôžičky do 20 000 €
 • Fixácia úrokovej sadzby počas celej doby splatnosti
 • Vybavenie výhradne online spôsobom

Podmienky pôžičky

 • Existencia osobného online účtu v internetovej banke
 • Vek od 18 rokov do 70 rokov, v prípade SZČO je to minimálne 21 rokov
 • Trvalý príjem zo zamestnaneckého pomeru, zo živnosti, podnikateľskej činnosti alebo poberanie niektorého z dôchodkov
 • Žiadateľ nesmie mať negatívny zápis v databázach Credit Bureau, SOLUS a Sociálnej poisťovni, pred preverovaním v týchto registroch je požadovaný súhlas dotknutej osoby

O spoločnosti

Na Slovensku začala internetová banka ZUNO svoju činnosť v roku 2010, v súčasnosti má viac než 140 000 klientov. Je súčasťou silnej rakúskej skupiny Raiffeisen Bank International, ktorá je jednou z vedúcich bankových skupín v regióne strednej a… Viac informácií o spoločnosti ZUNO BANK AG

Požičajte si až 20 000 € s úrokom od 4,9 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Leadsor Limited - 3
Adresa 180 Tottenham Court Road, W1T 7PD, London, UK

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Výška pôžičky do 200 €
 • Doba splatnosti 1 – 30 dní
 • Vyplatenie pôžičky na bankový účet
 • Bez nutnosti ručenia, bez poplatkov
 • Vybavenie on-line cez internet

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť môže podať fyzická osoba vo veku 18 až 65 rokov
 • Štátny občan Slovenska
 • Doklad totožnosti, občiansky preukaz
 • Mať zriadený vlastný bankový účet v banke, pôsobiacej na území Slovenska

O spoločnosti

Spoločnosť Leadsor Limited neposkytuje pôžičky priamo, ale spolupracuje viac ako s 20 nebankovými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom finančnom trhu. Aj na základe tohto prepojenia a využívania automatizovaného systému spracovania a… Viac informácií o spoločnosti Leadsor Limited

Požičajte si až 200 € s úrokom od 0 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - 5
Adresa Šancová 1/A , Bratislava, 813 33

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Výška úveru od 650 € do 25 000 €
 • Doba splatnosti 1 až 7 rokov
 • Úroková sadzba od 5,90 % p. a.
 • Fixné mesačné splátky po celú dobu splácania
 • Možnosť poistenia úveru

Podmienky pôžičky

 • Žiadateľ je občan vo veku od 18 rokov
 • Trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky
 • Pravidelný čistý mesačný príjem minimálne 280 €
 • Platný občiansky preukaz a ďalší doklad totožnosti
 • Dokladovať zdroj príjmu zo závislej činnosti alebo podnikateľskej činnosti

O spoločnosti

UniCredit Bank na Slovensku vznikla v roku 2007 zlúčením UniBanky a HVB Bank Slovakia, ktoré pôsobili na slovenskom finančnom trhu od roku 1993. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je výkonná banka so stabilným postavením, v strednej a… Viac informácií o spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Požičajte si až 25 000 € s úrokom od 5,9 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. - 4
Adresa Pribinova 25, Bratislava 824 96

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky pre fyzické aj právnické osoby
 • Pre občanov výška pôžičky až 6 000 €, pre podnikateľov až 10 000 €

Podmienky pôžičky

 • Stály príjem zo zamestnania alebo dôchodok
 • Trvalý pobyt na území SR
 • Minimálne 18 rokov
 • Vlastný bankový účet
 • Nie ste v skúšobnej ani výpovednej lehote
 • Nie je voči vám vedená exekúcia

O spoločnosti

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny PROFIREAL Group SE so sídlom v Holandsku a ktorá pôsobí aj v Českej republike, Poľsku a Bulharsku. Na slovenský finančný trh vstúpila v roku 2000 pod názvom… Viac informácií o spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.

Požičajte si až 6 000 € s úrokom od 18,93 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy POHOTOVOSŤ, s.r.o. - 3
Adresa Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Viacero spôsobov získania pôžičky
 • Dostupnosť produktov pre rôznu klientelu
 • Možnosť výberu z rôznych typov pôžičiek, v rôznej výške
 • Bezúčelové použitie získaných prostriedkov

Podmienky pôžičky

 • O pôžičku môže žiadať fyzická osoba vo veku nad 18 rokov
 • Trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • Predloženie 2 dokladov totožnosti (občiansky preukaz + vodičský preukaz, cestovný pas...)
 • Deklarovanie trvalého príjmu,

O spoločnosti

Nebanková spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. pôsobí na slovenskom finančnom trhu viac než 10 rokov. Poskytuje úvery v rôznej výške a pre široké spotrebiteľské spektrum, pričom okrem online žiadostí o pôžičku využíva vo svojom podnikaní aj sieť svojich… Viac informácií o spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Požičajte si až 4 500 € s úrokom od 9 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Provident Financial, s.r.o. - 5
Adresa Trnavská Cesta 82, Bratislava, 821 02

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky v rozsahu 160 € až 2 300 €
 • Doba splatnosti 60 alebo 100 týždňov
 • Peniaze na účet alebo platobnú kartu
 • Bez skrytých poplatkov
 • Osobné jednanie

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť môže podať dospelá osoba, slovenský občan,
 • Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas,
 • Doklady o príjme za posledné 3 mesiace, špecifikované podľa typu žiadateľa, to znamená Zamestnanec doklad o vyplatenej mzde, podnikateľ výpis posledného daňového priznania, dôchodca aktuálny dôchodkový výmer,
 • K žiadosti musí byť predložený aj doklad o trvalom bydlisku a v niektorých prípadoch aj potvrdenie o sociálnom poistení.

O spoločnosti

Provident Financial, s.r.o. na Slovensku je súčasťou medzinárodnej skupiny International Personal Finance, ktorá pôsobí v 9 krajinách sveta, s centrálou vo Veľkej Británii. Na slovenský trh firma vstúpila v roku 2001 a v Slovenskej republike má… Viac informácií o spoločnosti Provident Financial, s.r.o.

Požičajte si až 2 300 € s úrokom od 11,2 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy ROYAL TRADING COMPANY s.r.o. - 3
Adresa Tallerova 2/4, 811 02 Bratislava, Slovensko

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Veľkosť pôžičky 10 € - 200 €
 • Doba splatnosti 1 - 12 mesiacov
 • Peniaze na účte aj za 15 minút

Podmienky pôžičky

 • Žiadateľom môže byť fyzická osoba vo veku nad 18 rokov
 • Trvalý pobyt v niektorom členskom štáte Európskej únie
 • Registrácia na portáli (zaslanie 1 centu z osobného bankového účtu alebo naskenovanie kompletného občianskeho preukazu žiadateľa)
 • Pravidelný peňažný príjem

O spoločnosti

Prevádzkovateľom portálu najcredit.sk je spoločnosť ROYAL TRADING COMPANY s.r.o. so sídlom v Bratislave. Portál funguje na princípe P2P pôžičiek t.j. neposkytuje pôžičky z vlastných zdrojov, je to len virtuálne elektronické miesto, kde sa… Viac informácií o spoločnosti ROYAL TRADING COMPANY s.r.o.

Požičajte si až 200 € s úrokom od 0 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Tatra banka, a.s. - 5
Adresa Hodžovo námestie 3/3, Bratislava, Slovensko

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Úver v intervale od 500 € do 30 000 €
 • Doba splatnosti 2 až 8 rokov
 • Úroková sadzba od 5,90 % p. a.

Podmienky pôžičky

 • Občan Slovenskej republiky vo veku nad 18 rokov
 • Trvalý pobyt na Slovensku
 • Platný preukaz totožnosti
 • Stabilný zdroj príjmu
 • Existencia osobného bankového účtu

O spoločnosti

Tatra banka a.s. patrí k najstarším bankovým inštitúciám na Slovensku a na finančnom trhu sa radí k trom najväčším bankám Od r. 1990 získala za svoje produkty viac než 120 ocenení a svoje služby poskytuje individuálnym klientom… Viac informácií o spoločnosti Tatra banka, a.s.

Požičajte si až 30 000 € s úrokom od 5,9 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Content Management s.r.o. - 5
Adresa Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, Praha, Česká republika

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžička v intervale od 25 € do 500 €
 • Doba splatnosti 1 až 30 dní
 • Peniaze na bankovom účte aj do niekoľkých minút

Podmienky pôžičky

 • Vek žiadateľa od 18 do 65 rokov
 • Občan Slovenskej republiky
 • Platný preukaz totožnosti
 • Osobný bankový účet
 • Stály príjem

O spoločnosti

Small pôžičku poskytuje nebankový subjekt a možno ju získať online spôsobom. Základné informácie sú uvedené na www.smallpozicka.sk, vrátane komentárov a skúseností tých, ktorí túto pôžičku využili. Zároveň je potrebné vziať do úvahy, že na… Viac informácií o spoločnosti Content Management s.r.o.

Požičajte si až 500 € s úrokom od 10 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Slovenská sporiteľňa, a. s. - 5
Adresa Tomášikova 48, Bratislava, Slovensko

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Veľkosť pôžičky od 300 € do 30 000 €
 • Doba splatnosti 1 až 8 rokov
 • Peniaze k dispozícii na účte hneď po schválení

Podmienky pôžičky

 • Občan SR vo veku nad 18 rokov
 • Platný preukaz totožnosti
 • Predloženie dokladu o príjme (potvrdenie od zamestnávateľa, výpis z daňového priznania...)
 • Existencia vlastného bankového účtu

O spoločnosti

Slovenská sporiteľňa a. s. patrí k najtradičnejším a najväčším bankám na Slovensku, od r. 2001 je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny Erste Bank. Vo svojich pobočkách a tiež formou internetového bankovníctva poskytuje komplexné… Viac informácií o spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s.

Požičajte si až 30 000 € s úrokom od 5,9 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Consumer Financial Holding, a .s. - 3
Adresa Hlavné námestie 12, Kežmarok 060 01

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Slovenská požičovňa sa zlúčila s VÚB a pod pôvodnou značkou v súčasnosti pôžičky neposkytuje

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť môže podať občan Slovenskej republiky alebo aj inej krajiny, s trvalým pobytom na území Slovenska
 • Vek od 21 rokov do 68 rokov
 • Predložiť dva doklady totožnosti, občiansky preukaz a iný doklad, cestovný pas, vodičský preukaz
 • Dokladovať pravidelný príjem podľa príslušných kategórii, zamestnanec, dôchodca, podnikateľ

O spoločnosti

Slovenská požičovňa pôsobí na slovenskom finančnom trhu už 20 rokov. V r. 2005 sa stala súčasťou spoločnosti Consumer Financial Holding, a .s., patriacej do bankovej skupiny VÚB Intesa Sanpaolo. Špecializuje sa výhradne na poskytovanie pôžičiek a to… Viac informácií o spoločnosti Consumer Financial Holding, a .s.

Požičajte si až 5 000 € s úrokom od 22,8 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy COFIDIS a.s. - 5
Adresa Einsteinova 11, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovensko

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Veľkosť úveru 100 € - 5 000 €
 • Doba splatnosti 1 – 48 mesiacov
 • Úrok od 20 % p. a.

Podmienky pôžičky

 • Občan SR alebo ČR s trvalým pobytom na Slovensku
 • Žiadateľ musí mať minimálne 18 rokov a byť spôsobilý na právne úkony
 • Platný občiansky preukaz a ďalší doklad totožnosti (vodičský preukaz, preukaz poistenca...) trvalý zdroj príjmu

O spoločnosti

Spoločnosť COFIDIS a.s. bola založená vo Francúzsku a je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny, ktorá má v súčasnosti svoje zastúpenie v ôsmich európskych štátoch. Špecializuje sa na poskytovanie spotrebiteľských úverov v rôznych… Viac informácií o spoločnosti COFIDIS a.s.

Požičajte si až 5 000 € s úrokom od 20 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Československá obchodná banka, a.s. - 5
Adresa Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu, 811 02 Bratislava

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Veľkosť úveru od 600 € do 25 000 €
 • Doba splatnosti 12 až 96 mesiacov
 • Úroková sadzba od 6,50 % p. a.

Podmienky pôžičky

 • Žiadateľ musí byť fyzická osoba vo veku od 18 rokov
 • Občianstvo SR
 • Predloženie dvoch dokladov totožnosti
 • Potvrdenie o výške príjmu
 • Osobný bankový účet

O spoločnosti

ČSOB je na slovenskom finančnom trhu dlhodobo etablovaná, disponuje širokým portfóliom služieb a produktov pre fyzické osoby aj podnikateľské subjekty. Vo vzťahu ku klientom preferuje hodnoty ako sú: efektivita, inšpirácia, rešpekt. Jej produkty… Viac informácií o spoločnosti Československá obchodná banka, a.s.

Požičajte si až 25 000 € s úrokom od 6,5 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Hyperia s.r.o. - 5
Adresa Univerzitná 8498/25, Žilina 01008

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky od 60 € do 25 000 €
 • Doba splatnosti pôžičky do 42 mesiacov,
 • Jednoduché a rýchle vybavenie s minimom dokladov
 • Bez overovania príjmu

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť o pôžičku môže podať len fyzická osoba nad 18 rokov
 • Slovenské štátne občianstvo a bydlisko na území Slovenskej republiky
 • Uviesť požadované údaje, celé meno, korešpondenčnú adresu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu
 • Kontaktné spojenie e-mailom alebo mobilným telefónom

O spoločnosti

Služby pre pôžičkahneď.sk zabezpečuje online supermarket HyperFinancie.sk, ktorý vyhodnocuje pôžičky od bankových aj nebankových inštitúcií a ich porovnávaním a hodnotením umožňuje vybrať čo najvýhodnejšiu ponuku. K nesporným pozitívam v tomto… Viac informácií o spoločnosti Hyperia s.r.o.

Požičajte si až 25 000 € s úrokom od 7 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Tatra banka, a.s. - 5
Adresa Hodžovo námestie 3/3, Bratislava, Slovensko

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Veľkosť pôžičky od 700 € do 25 000 €
 • Splatnosť 18 až 84 mesiacov
 • Úroková sadzba od 8,90 % p. a.

Podmienky pôžičky

 • Žiadateľ musí byť fyzická osoba, občan SR
 • Vek od 18 rokov
 • Platný preukaz totožnosti
 • Predloženie dokladu o výške príjmu
 • Existencia osobného bankového účtu

O spoločnosti

Raiffeisen banka je súčasťou silnej rakúskej finančnej skupiny RBI Group a už viac než 130 rokov poskytuje bankové služby širokému spektru klientov. Preferuje hodnoty ako: jednoduchosť, zrozumiteľnosť, transparentnosť a garancie. Vo… Viac informácií o spoločnosti Tatra banka, a.s.

Požičajte si až 25 000 € s úrokom od 8,9 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Ferratum Slovakia, s.r.o. - 5
Adresa Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, 1551 Sliema, MALTA

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky online vo výške 60 € až 750 €
 • Splatnosť 7 až 30 dní
 • Rýchle, krátkodobé pôžičky
 • Bez potvrdenia o príjme, bez náhľadu do úverových registrov

Podmienky pôžičky

 • Žiadateľ o pôžičku musí mať viac ako 18 rokov
 • Štátny občan Slovenskej republiky
 • Uviesť približný mesačný príjem, bez nutnosti dokladovania
 • Zadať do žiadosti osobné údaje, číslo občianskeho preukazu, rodné číslo
 • Pre potreby spoločnosti zverejniť telefónne číslo, e-mailovú adresu, prípadne osobný bankový účet

O spoločnosti

Pôžičky Ferratum , ktoré sú zamerané na rýchlu a diskrétnu pomoc pre široké spektrum spotrebiteľov na riešenie ich prechodných finančných problémov sú poskytované silnou medzinárodnou skupinou spoločnosti Ferratum. Na Slovensku začala pôsobiť… Viac informácií o spoločnosti Ferratum Slovakia, s.r.o.

Požičajte si až 700 € s úrokom od 0 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy mBank S.A - 5
Adresa Pribinova 10, Bratislava, 811 09

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžička od 350 € do 24 000 €
 • Doba splatnosti až 96 mesiacov
 • Úroková sadzba od 5,9 % p. a.
 • Bez poplatkov za poskytnutie pôžičky
 • Možnosť poistenia

Podmienky pôžičky

 • Fyzická osoba vo veku 18 – 65 rokov, s trvalým bydliskom na Slovensku
 • K žiadosti potrebné predložiť dva doklady totožnosti, občiansky preukaz + cestovný pas alebo vodičský preukaz
 • Preukázať stály zdroj príjmov, akceptovaný aj príjem zo zahraničia,
 • Existencia osobného bankového účtu mKonto
 • Bez negatívneho zápisu v úverových registroch a bez dlhov voči mBank

O spoločnosti

mBank pôsobí na slovenskom finančnom trhu od r. 2007 a ako prvá banková inštitúcia ponúkala on-line správu bankových služieb na internete pre každého klienta. Zabezpečila tým bezplatnú prevádzku základných bankových služieb v rámci internet bankingu… Viac informácií o spoločnosti mBank S.A

Požičajte si až 24 000 € s úrokom od 5,9 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy CreditONE s.r.o. - 5
Adresa Košická 49, Bratislava 821 08

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • V súčasnej dobe spoločnosť CreditOne.sk s.r.o. neposkytuje nové pôžičky

Podmienky pôžičky

 • Žiadateľ o pôžičku musí byť občanom Slovenskej republiky,
 • Minimálny vek 18 rokov, maximálny vek 70 rokov,
 • Nutná úhrada registračného poplatku vo výške 0,01 € bankovým prevodom na zadaný účet spoločnosti,
 • Pri procese registrácie je potrebné mať k dispozícii mobilný telefón a pripojenie na internet,
 • Osobný bankový účet v niektorej banke s pobočkou na území Slovenska.

O spoločnosti

V súčasnej dobe spoločnosť CreditOne.sk s.r.o. neposkytuje nové pôžičky Spoločnosť CreditONE pôsobí na Slovensku pomerne krátke obdobie, jej centrála sídli v Lotyšsku a podobné typy pôžičiek poskytuje aj v susedných krajinách , v Českej republike… Viac informácií o spoločnosti CreditONE s.r.o.

Požičajte si až 500 € s úrokom od 0 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy River euro s.r.o. - 4
Adresa Dlhá 95C, Žilina 010 09

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Malé pôžičky do 350 €,
 • Krátkodobá splatnosť 5, 10 alebo 15 dní, s možnosťou predĺženia,
 • Bez ručenia, bez nutnosti dokladovania,
 • Peňažné prostriedky na bankovom účte rýchlo, s kartou klienta za 5 minút.

Podmienky pôžičky

 • Žiadateľ o pôžičku musí byť slovenský štátny občan,
 • Fyzická osoba vo veku nad 18 rokov,
 • Požiadavka na vlastný mobilný telefón,
 • Existencia osobného bankového účtu.

O spoločnosti

Za poskytovateľom SMSCREDITS pôžičiek stojí spoločnosť SMSCREDITS – River euro s.r.o. so sídlom v Žiline. Založená bola v roku 2009, má zahraničnú kapitálovú účasť. Na slovenskom finančnom trhu poskytuje pôžičky z peňažných zdrojov získaných výlučne… Viac informácií o spoločnosti River euro s.r.o.

Požičajte si až 350 € s úrokom od 0 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Home Credit Slovakia a. s. - 5
Adresa Teplická 7434/147, Piešťany, 921 22

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky poskytované do 16 000 €
 • Doba splatnosti 12 až 84 mesiacov
 • Rýchle vybavenie na počkanie
 • Možnosť poistenia k pôžičke

Podmienky pôžičky

 • Žiadať o pôžičku môže plnoletá osoba, s trvalým pobytom na Slovensku
 • Predloženie dvoch dokladov totožnosti, u občana Slovenskej republiky je to občiansky preukaz a iný doklad ako je cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list
 • Nutné potvrdenie o výške príjmov tak, ako je to učené pre zamestnancov, dôchodcov a SZČO
 • Výpis z aktuálneho osobného bankového účtu žiadateľa

O spoločnosti

Home Credit Slovakia a. s. je dlhoročným stabilným poskytovateľom nákupov na splátky a spotrebiteľských úverov rôzneho typu. Táto spoločnosť založená v roku 1999 poskytla na slovenskom finančnom trhu úvery za viac ako 200 miliónov eur. Je členom… Viac informácií o spoločnosti Home Credit Slovakia a. s.

Požičajte si až 16 000 € s úrokom od 9,99 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Bezvafinance s.r.o. - 5
Adresa Revoluční 724/7, PSČ 110 00, Praha

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Bezúčelová pôžička v intervale od 25 € do 500 €
 • Doba splatnosti 1 až 30 dní
 • Peniaze na bankovom účte aj do 15 minút

Podmienky pôžičky

 • Veková hranica žiadateľa 18 – 70 rokov
 • Občan Slovenskej republiky
 • Platný preukaz totožnosti
 • Určitý zdroj príjmu
 • Existencia osobného bankového účtu

O spoločnosti

O pôžičku možno požiadať na portáli www.ninjapozicka.sk, kde možno zároveň získať aj iné, podrobnejšie informácie ohľadom tohto produktu. Poskytovateľská nebanková spoločnosť využíva automatizovaný systém spracovania žiadostí o&nbsp… Viac informácií o spoločnosti Bezvafinance s.r.o.

Požičajte si až 500 € s úrokom od 30 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Bezvafinance s.r.o. - 4
Adresa Revoluční 724/7, PSČ 110 00, Praha

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Veľkosť pôžičky 100 € - 7 000 €
 • Doba splatnosti 1 až 60 mesiacov
 • Výplata na osobný bankový účet

Podmienky pôžičky

 • Žiadateľom môže byť fyzická osoba vo veku 18 - 70 rokov
 • Občan Slovenskej republiky
 • Platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas)
 • Vlastný zdroj príjmu

O spoločnosti

Poskytovateľom  SumoPôžičky je nebanková spoločnosť a na stránke www.sumopozicka.sk možno nájsť  podrobnejšie informácie ako pôžičku získať. Dizajn internetovej stránky umožňuje jednoduchú orientáciu a rýchle získanie… Viac informácií o spoločnosti Bezvafinance s.r.o.

Požičajte si až 500 € s úrokom od 4 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Zinc Euro, a. s. - 5
Adresa Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, Slovensko

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Veľkosť pôžičky 1 000 € - 5 000 €
 • Doba splatnosti 1 až 5 rokov
 • Úroková sadzba od 6,9 % p. a.

Podmienky pôžičky

 • Dospelá osoba, spôsobilá na právne úkony
 • Dva preukazy totožnosti (OP + vodičský preukaz alebo cestovný pas)
 • Dokladovanie svojho príjmu
 • Existencia osobného bankového účtu

O spoločnosti

Zinc Euro, a. s. bola založená v r. 2014, takže patrí k tým mladším subjektom pôsobiacim na slovenskom trhu s pôžičkami. Vo svojej činnosti spája tých, ktorí chcú svoje voľné finančné prostriedky zhodnotiť, investovať a tých,… Viac informácií o spoločnosti Zinc Euro, a. s.

Požičajte si až 5 000 € s úrokom od 6,9 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Sberbank Slovensko, a.s. - 3
Adresa Vysoká 9, Bratislava 810 00

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky vo výške 1 000 € až 25 000 €, úvery od 3 500 € do 200 000 €
 • Splatnosť pôžičiek 12 – 108 mesiacov, u úverov 121 mesiacov až 30 rokov
 • Účelové aj bez účelové varianty
 • Pre fyzické aj právnické osoby

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť môže podať štátny občan Slovenskej republiky, aj cudzinec s trvalým pobytom na území Slovenska
 • Vek žiadateľa od 18 rokov do 65 rokov
 • Platný občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti
 • Pri úveroch nutné dokladovanie všetkých príjmov pre komplexné skúmanie bonity klienta
 • Nehnuteľnosť na zaistenie úveru sa musí nachádzať v tuzemsku

O spoločnosti

Do r. 2012 pôsobila na Slovensku Ľudová banka, ktorá po akvizícii ruskou Sberbank funguje od februára 2013 ako Sberbank Slovensko, a. s. Jej hlavným akcionárom je rakúska spoločnosť Sberbank Europe AG a jej 100 % akcionárom zas Sberbank Ruska.… Viac informácií o spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.

Požičajte si až 25 000 € s úrokom od 7,99 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Prima banka Slovensko , a. s. - 2
Adresa Hodžova 11, Žilina, 010 11

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Úverové produkty až do 15 000 €,
 • Úroková sadzba od 7,9 % p. a.,
 • Doba splatnosti až 10 rokov,
 • Po splnení podmienok vrátenie poplatku za vybavenie pôžičky

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť môže podať fyzická osoba s vekom nad 18 rokov,
 • Trvalý pobyt žiadateľa na území Slovenska,
 • Pravidelný príjem zo zamestnaneckého pomeru, podnikateľskej činnosti alebo poberateľ niektorého dôchodku,
 • Platný doklad totožnosti, občiansky preukaz, cestovný pas.

O spoločnosti

Prima banka Slovensko , a. s. vznikla už v roku 1993 pod názvom Prvá komunálna banka, ktorá sa špecializovala na financovanie miest a obcí na Slovensku. Po vstupe zahraničného investora sa v roku 2003 zmenil názov na Dexia banka Slovensko, a.s. a… Viac informácií o spoločnosti Prima banka Slovensko , a. s.

Požičajte si až 15 000 € s úrokom od 7,9 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy OTP Banka Slovensko, a.s. - 3
Adresa Štúrova 5, Bratislava, 813 54

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Výška úveru od 3 000 € do 25 000 €
 • Splatnosť 1 – 7 rokov
 • Úroková sadzba od 5,70 % p. a.
 • Bez ručenia, bez dokladovania účelu
 • Aj pre neklientov banky
 • Možnosť poistenia úveru

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť môže podať fyzická osoba vo veku 18 – 65 rokov
 • Trvalé bydlisko žiadateľa je na území Slovenskej republiky
 • pPredloženie občianskeho preukazu + ďalšieho dokladu totožnosti
 • Pravidelný príjem zo závislej činnosti, z podnikania, dôchodok alebo iná pravidelná štátna dávka

O spoločnosti

OTP Banka Slovensko a.s. pôsobí na slovenskom finančnom trhu ako univerzálna banka, pričom jej majoritným vlastníkom s 98,94 % akcií je od roku 2002 maďarská OTP Bank Nyrt. Ústredie banky je v Bratislave a pobočky po celom území Slovenska, v… Viac informácií o spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s.

Požičajte si až 25 000 € s úrokom od 5,7 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Finance 4you, a. s. - 5
Adresa Sekurisova 16, Bratislava 841 02

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Společnosť Finance 4you, a. s. pod týmto obchodným názvom úvery naďalej nesprostredkováva.

Podmienky pôžičky

 • Žiadateľ musí byť dospelá osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
 • Zamestnanec, podnikateľ alebo dôchodca
 • K žiadosti je potrebné predložiť občiansky preukaz, potvrdenie o stálom príjme a zmluvu o nehnuteľnosti, ktorá súvisí so zaistením úveru – list vlastníctva
 • Výpis z osobného alebo podnikateľského účtu

O spoločnosti

Spoločnosť Finance4you, a. s. so sídlom v Bratislave je pomerne novým subjektom na slovenskom finančnom trhu. Bola založená v roku 2008 ako SMART Capital, a. s., ktorá bola súčasťou spoločnosti SMART Corporation, a. s. so sídlom v Českej republike.… Viac informácií o spoločnosti Finance 4you, a. s.

Požičajte si až 40 000 € s úrokom od 13 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Provident Financial, s.r.o. - 5
Adresa Trnavská Cesta 82, Bratislava, 821 02

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžička v intervale 60 € - 500 €
 • Doba splatnosti 3 mesiace
 • Úroková sadzba 22,01 % p. a.
 • Bez nutnosti ručenia
 • Použitie prostriedkov bezúčelové

Podmienky pôžičky

 • Fyzická osoba vo veku minimálne 18 rokov
 • Trvalé bydlisko žiadateľa je na území Slovenska
 • Predloženie dokladu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz)
 • Vlastný zdroj príjmu (mzda, príjem z podnikania, štátne dávky)

O spoločnosti

Poskytovateľ XS pôžičky nebanková spoločnosť Provident Financial, s.r.o. je držiteľom licencie NBS pre poskytovanie spotrebiteľských úverov. Na slovenskom finančnom trhu je etablovaná, v podnikaní používa etický kódex, ktorého základom sú:… Viac informácií o spoločnosti Provident Financial, s.r.o.

Požičajte si až 500 € s úrokom od 22,01 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Consumer Finance Holding, a. s. - 4
Adresa Hlavné námestie 12, Kežmarok 060 01

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky do 5 000 €,
 • Doba splatnosti 12 – 60 mesiacov,
 • Široké portfólio ponúkaných produktov,
 • Bonusové akcie a zvýhodnenia k poskytovaným produktom.

Podmienky pôžičky

 • Požadovaná plnoletosť žiadateľa a adresa pobytu na území Slovenskej republiky,
 • K žiadosti nutné predložiť dva doklady totožnosti, občiansky preukaz + cestovný doklad, vodičský preukaz...,
 • Doklady o oficiálnom príjme, podľa kategórie žiadateľa, zamestnanec, dôchodca, živnostník,
 • Iné podmienky určuje spoločnosť individuálne pre každého žiadateľa.

O spoločnosti

QUATRO pôžička je obchodnou značkou spoločnosti Consumer Finance Holding, a. s., ktorá je lídrom na slovenskom trhu nebankových finančných produktov. Consumer Finance Holding je členom skupiny Všeobecnej úverovej banky, Intesa Sanpaolo, bol založený… Viac informácií o spoločnosti Consumer Finance Holding, a. s.

Požičajte si až 5 000 € s úrokom od 9,33 % Žiadosť o pôžičku
Hodnotenie firmy Hodnocení firmy Finance4you, a.s. - 4
Adresa Sekurisova 16, 841 02 Bratislava

Rychlé informace

Vlastnosti pôžičky

 • Výška úveru 2 000 € - 40 000 €
 • Doba splatnosti 36 – 96 mesiacov
 • Úroková sadzba od 10,50 % p. a.
 • Zaistenie úveru nehnuteľnosťou

Podmienky pôžičky

 • Dospelá osoba spôsobilá na právne úkony
 • Trvalé bydlisko v SR
 • K dispozícii nehnuteľnosť, ktorá bude založená
 • Osobný bankový účet

O spoločnosti

Akciová spoločnosť Finance4you je na slovenskom finančnom trhu etablovaná už viac rokov a v súčasnosti podniká na základe licencie od NBS. Je výhradným finančným sprostredkovateľom, ktorý poskytuje spotrebiteľské úvery zabezpečené nehnuteľnosťou.… Viac informácií o spoločnosti Finance4you, a.s.

Požičajte si až 40 000 € s úrokom od 10,5 % Žiadosť o pôžičku